​Catapresan inneholder virkestoffet klonidinhydroklorid og brukes som migreneprofylakse. Legemidlet brukes også mot menopausale hetetokter.   

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger med klonidinhydroklorid 25 mikrog tabletter. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Catapresan 25 mikrog tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klonidinhydroklorid 25 mikrog på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Leger bør vurdere annen behandling for pasientene.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Catapresan 25 mikrog tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Catapresan ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med klonidinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Catapresan 25 mikrog tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klonidinhydroklorid 25 mikrog tabletter dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger av Catapresan tabletter som inneholder klonidinhydroklorid 25 mikrog kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.
Refusjonskode: 

 • ICPC: N89.
 • ICD: G43.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 04.07.2019.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.02.2020.

​Fant du det du lette etter?