​Catapresan inneholder virkestoffet klonidinhydroklorid og brukes som migreneprofylakse. Legemidlet brukes også mot menopausale hetetokter.   

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger med klonidinhydroklorid 25 mikrog tabletter, tilsvarende Catapresan 25 mikrog tabletter fra EU-/EØS-land og Canada. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.  Vedtaket er gyldig til 01.04.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Vilkår for individuell stønad til behandling av migrene etter 01.04.2020 (Helfo):

Utilstrekkelig effekt, bivirkninger eller kontraindikasjoner på følgende legemidler godtas som grunn til bytte av behandling:

Minst to forhåndsgodkjente preparater:

 • propranolol (ATC-kode: C07AA05), eller
 • metoprolol (ATC-kode:C07AB02), eller
 • atenolol (ATC-kode: C07AB03) og
 • topiramat (ATC-kode N03AX11)

For barn under 18 år er det ikke krav til at topiramat skal være forsøkt.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Catapresan 25 mikrog tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med klonidinhydroklorid 25 mikrog på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Leger bør vurdere annen behandling for pasientene.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Catapresan 25 mikrog tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Catapresan ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med klonidinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Catapresan 25 mikrog tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med klonidinhydroklorid 25 mikrog tabletter dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Catapresan 25 mikrog tabletter som inneholder klonidinhydroklorid 25 mikrog kan utleveres på blå resept. Ved blåresept må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: N89.
  • ICD: G43.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 04.07.2019.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.04.2020.

Oppdatert: 17.01.2020

Publisert: 04.07.2019

​Fant du det du lette etter?