​Catapresan inneholder virkestoffet klonidinhydroklorid og brukes som migreneprofylakse. Legemidlet brukes også mot menopausale hetetokter.   

Råd til leger

  • Legen må vurdere om pasienten skal gå over til en annen behandling eller om det skal søkes om spesielt godkjenningsfritak for klonidin

Råd til apotek

  • Pasienten bør bes om å kontakte lege for å diskutere videre behandling

Råd til pasienter

  • Catapresan er avregistrert i Norge
  • Kontakt lege for å diskutere videre behandling

 

Vilkår for individuell stønad til behandling av migrene etter 01.04.2020 (Helfo):

Utilstrekkelig effekt, bivirkninger eller kontraindikasjoner på følgende legemidler godtas som grunn til bytte av behandling:

Minst to forhåndsgodkjente preparater:

  • propranolol (ATC-kode: C07AA05), eller
  • metoprolol (ATC-kode:C07AB02), eller
  • atenolol (ATC-kode: C07AB03),

og

  • topiramat (ATC-kode N03AX11)

For barn under 18 år er det ikke krav til at topiramat skal være forsøkt.

Oppdatert: 09.09.2020

Publisert: 04.07.2019

​Fant du det du lette etter?