​​​​​​​​Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) har på sin nettside publisert en oversikt over det de hevder er covid-19 selvtester. Denne listen er gjengitt i media som en oversikt over gode og dårlige tester.  

Legemiddelverket har bedt Noklus redegjøre for faktagrunnlaget bak sine anbefalinger. 

I innledende dialog med Noklus fremkommer det at de ikke har kjøpt testene og undersøkt kvaliteten, men kun søkt etter produsentuavhengig dokumentasjon og norsk bruksanvisning på internett. Det er ikke et krav at slik dokumentasjon skal publiseres for selvtester eller for medisinsk utstyr generelt.   

- Det vil være ganske tilfeldig hva man kan finne av informasjon om testene ved å søke på internett. Resultatene av nettsøket som Noklus har gjort, gir derfor ikke god informasjon om testenes faktiske kvalitet, sier Tove Jahr, enhetsleder i Legemiddelverket. 

CE-merking er et kvalitetsstempel 

Kvaliteten på selvtester vurderes alltid av et uavhengig sertifiseringsorgan for medisinsk utstyr. De mottar og vurderer produsentens dokumentasjon på ytelse, merking, bruksanvisning og brukervennlighet.  

- Når produsenten kan dokumentere at selvtesten er pålitelig og brukervennlig kan den CE-merkes og omsettes på det europeiske markedet. Vi anbefaler forbrukere å se etter CE-merkingen når de kjøper en test, og lese bruksanvisningen nøye, oppfordrer Jahr. 

Hurtigtester utlevert av det offentlige (kommuner, helseforetak, skoler etc) 

Dersom du får utlevert hurtigtest til hjemmebruk fra det offentlige kan informasjonen som medfølger være annerledes enn beskrevet for CE-merkede selvtester du har anskaffet i privat regi. Det er alltid viktig å lese og følge bruksanvisningen som medfølger testen. Eventuelle spørsmål knyttet til tester du har fått utlevert i offentlig regi bør rettes til de som har utlevert testen. 

​​​​​

​Fant du det du lette etter?