​​Cisaprid

Cisaprid (Prepulsid) er et legemiddel som brukes i behandling av spedbarn med gastroøsofagal reflukssykdom (GERD) og voksne med diabetisk gastroparese. Det brukes også i noen grad av voksne pasienter med reflukssykdom.

Prepulsid ble trukket fra markedet i Norge i 2004 pågrunn av risiko for alvorlige hjertebivirkninger, som lang QT-tid og hjerterytmeforstyrrelser. Prepulsid har siden den gang kun vært tilgjengelig ved søknad om godkjenningsfritak og står på Legemiddelverkets negativliste.  Prepulsid har vært markedsført i andre europeiske land etter 2004, men med bakgrunn i risikoen for alvorlige hjertebivirkninger trekkes nå produktet i hele Europa og produksjonen er stoppet. Prepulsid vil være tilgjengelig frem til lagrene er tømt, som forventes å være en gang i 2013.

Følgende behandling er foreslått som alternativ til Prepulsid:

For barn (under 3 år):

  • Livstilsendringer: Informasjon, opplæring, veiledning og støtte til foreldre: kostholdstiltak (antireflux-melk)
  • Pasienter som ikke opplever bedring kan ha nytte av antisekretorisk behandling (H2 antagonist eller en protonpumpehemmer) eller i begrensede tilfeller prokinetisk eller antiemetisk behandling.

For voksne pasienter med reflukssykdom:

  • Antisekretorisk behandling (protonpumpehemmere eller andre medikamenter med effekt på pH/refluks)
  • Antacider

For voksne pasienter med gastroparese:

  • Kostholdstiltak
  • Forbedret kontroll av blodglukose (når gastroparesen er forårsaket av diabetes)
  • Prokinetisk og antiemetisk behandling (som f.eks metoklopramid)
  • Erytromycin (intravenøst eller peroralt). Siden dette preparatet også er et antibiotikum bør det brukes med varsomhet.

Medikamentell behandling av gastroparese bør være en spesialistoppgave.

Domperidon

Dopamin-antagonisten domperidon er brukt som et alternativ til Prepulsid. Nye data har imidlertid vist at det også med dette preparatet er risiko for alvorlige hjertebivirkninger, som lang QT-tid, hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød ved bruk av domperidon. Domperidon har aldri vært markedsført i Norge, men er tilgjengelig på godkjenningsfritak.

På grunn av risikoen for hjertebivirkninger settes domperidon nå på Legemiddelverkets negativliste. Ved forskrivning av legemidler på negativlisten må det innhentes spesiell godkjennelse fra Legemiddelverket før preparatet kan ekspederes. Les mer om ordningen.

​Fant du det du lette etter?