Cometriq brukes til å behandle medullær tyreoideakreft, en sjelden type kreft i skjoldbruskkjertelen. Legemidlet brukes av svært få pasienter i Norge.

Pakningsvedlegget ble oppdatert i mai 2015 med informasjon om at pasienter må rådføre seg med helsepersonell ved alvorlig lever- eller nyresykdom eller ved samtidig bruk av medisiner som inneholder emtricitabine, efavirenz eller ciklosporin (også ciklosporinbasert behandling). Enkelte pakninger med Cometriq kan ha pakningsvedlegg hvor denne informasjonen mangler.

Preparatomtalen for helsepersonell er oppdatert med komplett informasjon om forsiktighetsreglene. 

Råd til behandlende leger:

  • Forsikre deg om at du har hatt en dialog med pasienten og har tatt nødvendige hensyn ved forskrivning av Cometriq.

Råd til farmasøyter på apotek:

  • Ved utlevering av Cometriq, sørg for at riktig versjon av pakningsvedlegget gis ut til pasienten.
  • Forsikre deg om at pasienten har hatt nødvendig dialog med legen om forsiktighetsregler ved bruk av Cometriq.

Alle pakninger av Cometriq vil inneholde korrekt oppdatert pakningsvedlegg ved utgangen av mars 2017.

​Fant du det du lette etter?