Koronapandemien er utfordrende, også for legemiddelforsyningen globalt.  Legemiddelforsyningen i Norge er akkurat nå stabil, men vi følger situasjonen nøye og har sett på ulike tiltak som kan bidra til å sikre forsyningen.

Utvidet holdbarhet på legemidler

Mange legemidler har god holdbarhet også ut over holdbarhetsdato, særlig tabletter og kapsler. Hvis vi kommer i en situasjon med økt legemiddelmangel, kan en løsning være å bruke legemidler som har gått ut på dato. Så lenge forsyningssituasjonen er stabil er det ikke grunn til å anbefale dette.

Legemiddelverket mener imidlertid at sykehus ved behov selv kan vurdere bruk av kritiske legemidler som har gått ut på dato.

Destruksjon av legemidler

Kartleggingen vår viser at legemidler som er viktige i forbindelse med pandemien i liten grad destrueres på grunn av holdbarhet. Det er derfor ikke hensiktsmessig å innføre tiltak knyttet til destruering og lagring av legemidler som har gått ut på dato.

Vi vil likevel oppfordre til følgende:
  • Grossister og MT-innehavere tar kontakt med Legemiddelverket hvis de står overfor et stort parti aktuelle legemidler til destruering (covid-19 listen). Vi vil da sammen foreta en vurdering om videre håndtering av batchen.
  • Sykehus kan selv vurdere bruk av kritiske legemidler som har gått ut på dato. En tommelfingerregel kan være å regne ut 20% utvidet holdbarhet. Legemidlets holdbarhet står i preparatomtalen (SPC), kapittel 6.3.
​Fant du det du lette etter?