​​Bakgrunn

Daxas (roflumilast) er et betennelseshemmende legemiddel som kalles fosfodiesterase-4-hemmer (PDE4-hemmer). Roflumilast reduserer aktiviteten av fosfodiesterase 4, et protein som finnes naturlig i kroppens celler. Når proteinets aktivitet reduseres, blir det mindre betennelse i lungene, noe som igjen medfører mindre innsnevring av luftveiene ved KOLS.

Daxas fikk 15.januar 2012 forhåndsgodkjent refusjon for vedlikeholdsbehandling av KOLS. Det ble imidlertid satt vilkår om at refusjon av roflumilast ytes kun til pasienter som ikke samtidig får inhalasjonssteroider. Firma har nå søkt om å få fjernet dette vilkåret.

Firma har sendt inn dokumentasjon på klinisk effekt for gjeldende indikasjon, også hos pasienter som samtidig bruker inhalasjonssteroider. Kostnadseffektiviteten til Daxas er vist i en kost-nytte-analyse (CUA), og Legemiddelverket vurderer det tilstrekkelig dokumentert at behandling med Daxas for gjeldende indikasjon har kostnader som står i rimelig forhold til forventet behandlingsmessig verdi, også for pasienter som samtidig bruker inhalasjonssteroider.

For ytterligere informasjon se refusjonsvedtak for Daxas.

Refusjonsberettiget bruk

Vedlikeholdsbehandling av alvorlig KOLS (FEV1 < 50 % av forventet) forbundet med kronisk bronkitt, hos pasienter med tidligere gjentatte eksaserbasjoner, som tillegg til behandling med bronkodilator.

Refusjonsvilkår

90: Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

​Fant du det du lette etter?