​​​​Defitelio (defibrotid) er et legemiddel som kan brukes i behandlingen av alvorlig venookklusiv leversykdom (VOD) i forbindelse med behandling med hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT). 

I studien 15-007 ble Defitelio og beste støttende behandling (BSC) sammenlignet med BSC alene, som forebyggende behandling mot VOD etter HSCT. Studien ønsket å undersøke VOD-fri overlevelse 30 dager etter HSCT, og ble stoppet fordi forebyggende behandling ikke hadde noe effekt.

For mer detaljer om studien og dens resultater, se tilhørende «Kjære helsepersonell»-brev.​

​Fant du det du lette etter?