Våren 2019 fikk Dexavit (deksametason 4 mg/1ml) markedsføringstillatelse i Norge. På tross av dette har mange leger fortsatt å bruke uregistrerte legemidler. I desember 2019 utgjorde salget av uregistrerte legemidler 1/4 av det totale salget av deksametason injeksjon.

Legemiddelverket har derfor bestemt at deksametason injeksjon settes på negativlisten fra 1. februar 2020. Dette innebærer at apotekene ikke kan levere uregistrerte legemidler med deksametason injeksjonsvæske uten at Legemiddelverket har godkjent en søknad om godkjenningsfritak.

Apotekene må informere kunder som ønsker å bruke uregistrerte legemidler med deksametason injeksjonsvæske om at dette krever søknad som er godkjent av  Legemiddelverket.

​Fant du det du lette etter?