I refusjonsrapporten kommer det frem at folketrygdens utgifter vil være over 100 millioner kroner dersom erenumab (Aimovig) skal forskrives på blå resept. Når utgiftene overstiger dette beløpet kan ikke Legemiddelverket ta beslutninger om refusjon uten Stortingets samtykke. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet svart på rapporten, og ber Legemiddelverket gå i dialog med leverandørene for å få prisen på legemidlet under fullmaktsgrensen.

Avhengig av redusert pris

Legemiddelverket vil sammen med Sykehusinnkjøp gå i forhandlinger med aktuelle leverandører med håp om at de er villige til å senke prisen.

– Vi håper dette kan bidra til at de som har alvorlig kronisk migrene vil kunne få tilgang til legemidlene via offentlig finansiering. Det er likevel ingen garanti for at denne prosessen vil føre til at disse legemidlene kommer på blå resept. Det avhenger av om leverandørene er villig til å komme pasientene i møte og redusere prisen tilstrekkelig, sier Hallstein Husbyn, enhetsleder for Legemiddeltilgang.

Leger kan ikke søke om individuell refusjon for pasientene mens prisforhandlingene pågår.

Flere nye legemidler mot migrene

Hittil er det kun erenumab (Aimovig) som har blitt vurdert for offentlig finansiering.  Fremanexumab (Ajovy), et legemiddel med samme virkningsmekanisme, er inne til metodevurdering.  Et tredje legemiddel, galcanezumab (Emgality), har nylig fått norsk markedsføringstillatelse, men Legemiddelverket venter på dokumentasjon fra produsent for å kunne starte metodevurderingen. Alle leverandører vil bli kontaktet for videre samtaler om prisreduksjon.

 

Se også: Ny migrenemedisin får offentlig finansiering (05.12.19)

​Fant du det du lette etter?