​Departementet begrunner avgjørelsen blant annet med at Legemiddelverket burde ha gitt firmaet mer veiledning samt tid til å rette opp reklamene før et eventuelt vedtak ble fattet.

- Legemiddelverket vil følge opp punktene i departementets vedtak. Vi merker oss at departementet mener at GSK sitt samarbeid med Norsk Revmatikerforbund om å anbefale Voltarol ikke er lov, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Legemiddelverket fører tilsyn med at markedsføringen av legemidler er i henhold til regelverket. Hovedformålet med tilsynet er å bidra til trygg bruk av legemidler og etterlevelse av refusjonsreglene.

Les Helse- og omsorgsdepartementets vedtak

​Fant du det du lette etter?