​Det skal utpekes referanselaboratorier for følgende kategorier av klasse D IVD-utstyr: 

  • Hepatitt og retrovirus 
  • Herpesvirus 
  • Visse bakterielle agens 
  • Arbovirus 
  • Visse luftveisvirus, som forårsaker livstruende sykdommer 
  • Hemoragisk feber og andre biosikkerhetsnivå 4-virus 
  • Visse parasitter 
  • Blodtyping 

Laboratorier som ønsker å søke om å bli referanselaboratorium, bes melde interesse til Legemiddelverket innen 30.oktober 2022. Kandidatlaboratorier kan kontakte Legemiddelverket for veiledning.​

Endelig søknadsfrist er 10. januar 2023. Søknaden skal sendes til Legemiddelverket, som vil gjøre en første vurdering. Deretter sender Legemiddelverket søknadene videre til EU-kommisjonen for videre vurdering og eventuell utpeking. ​

EU-kommisjonen har samlet informasjon og lenker til lovgivningen her.​ 

​Fant du det du lette etter?