​Disse strategipunktene er

 • raskere tilgang til nye, effektive og sikre legemidler
 • innovasjonsstøtte på legemiddelområdet
 • riktig legemiddelbruk
 • sikker forsyning av sikre legemidler
 • tydelig og åpen fagetat på legemiddelområdet

Les årsrapporten

Blant de viktigste aktivitetene i 2018 kan nevnes at vi

 • overtok som fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr
 • foreslo tiltak for å effektivisere gjennomføring av metodevurderinger slik at sykehusene raskere kan ta i bruk nye legemidler
 • tok i bruk nytt system for bivirkningsmelding fra helsepersonell
 • sørget for at Legemiddelverkets liste over virkestoff som skal ha varseltrekant, «Varseltrekantlisten», er i samsvar med førerkortforskriften

Årsrapporten vurderer også fremtidsutsiktene på legemiddelområdet, blant annet med tanke på

 • globaliseringen av forsyningskjeden og svekket leveringssikkerhet
 • behandling som ligger i grenseland mellom regelverk for legemidler og regelverk for andre produkttyper
 • «digital først»-strategi for legemiddelinformasjon
 • utvikling fra resept til ordinasjon
​Fant du det du lette etter?