​​​​​​​​​​​​​​​​​​Selvtester skal alltid vurderes av et uavhengig sertifiseringsorgan for medisinsk utstyr. De vurderer dokumentasjon på ytelse, merking, bruksanvisning og brukervennlighet for forbrukere. Selvtester som oppfyller disse kravene, kan CE-merkes og fritt omsettes på det europeiske markedet.

Fanger opp nye virusvarianter

Produsentene skal sørge for at selvtestene fortløpende tilpasses og fanger opp nye virusvarianter, og at de fungerer etter hensikten i praktisk bruk. Foreløpig ser det ut til at selvtestene kan fange opp alle kjente virusvarianter, inkludert Omikron. Selvtesten gir ikke svar på hvilken virusvariant du er smittet med. Testen gir et øyeblikksbilde og må gjentas dersom du på ny mistenker smitte. 

Selvtestenes evne til å fange opp smitte kan variere noe, men veiledende krav fra EU til sensitivitet er minst 80 prosent og spesifisitet på 98 prosent. 

Det finnes mange aktører som selger selvtester, og det er ikke alltid like enkelt å vite hva man skal se etter på pakningen.

Seks ting du bør vite når du kjøper covid-19 selvtester: 

1) Bruksområde  

En selvtest er en test der du selv tar en prøve og tolker svaret på egenhånd. Det skal være merket tydelig på emballasjen at det er en selvtest. 

2) CE-merking 

Selvtester er medisinsk utstyr og skal derfor være CE-merket. CE-merket fungerer som identifikasjon på at produktet oppfyller kravene i regelverket for å kunne omsette utstyret på det europeiske markedet. Les mer om dette i bruksanvisningen som følger med selvtesten. I tillegg til CE-merket skal det være en firesifret kode. De fire sifrene identifiserer at et uavhengig teknisk kontrollorgan har vurdert og sertifisert testen. 

3) Merking og bruksanvisning på norsk 

Alle selvtester på det norske markedet skal ha merking og bruksanvisning på norsk. 

Det er viktig å lese bruksanvisningen og følge den nøye slik at du bruker selvtesten riktig. Selv små avvik fra bruksanvisningen kan føre til at resultatet blir usikkert.

4) Forholdsregler 

  • Emballasjen skal ha symboler og/eller forklaring på hvordan testen skal oppbevares.
  • Testen skal kun brukes én gang. 
  • Gjør deg kjent med hvilken oppbevaringstemperatur testen tåler. Dette skal være oppgitt i bruksanvisningen og på emballasjen. Oppbevaring i riktig temperatur er viktig for å kunne stole på testresultatet. Dette er spesielt viktig å være klar over hvis tester fraktes hjem når det er kuldegrader ute. 

5) Produksjonsdetaljer 

Testen skal være merket med utløpsdato og LOT-nummer. 

6) Produsentens navn og adresse

Produsenten skal ha en ansvarlig representant som holder til innenfor EØS-området. Navnet og adressen til representanten skal stå på emballasjen. 

​​Spørsmål og svar om selvtester

​​Klikk på overskriftene nedenfor for å se svarene.

​Pakningen med selvtest jeg har kjøpt inneholder ikke de seks punktene nevnt over. Hva gjør jeg?  

Kontakt stedet der du kjøpte testen.  ​

Kan jeg kjøpe selvtest på nettet? 

Kjøper du en selvtest på nettet bør du passe på at den er CE-merket som medisinsk utstyr og at det følger med merking og bruksanvisning på norsk. Testen må være merket med at den er til selvtesting. Velg seriøse forhandlere og vær oppmerksom på hva du kjøper.   ​​

​​Hvor kan jeg melde om feil på selvtest?  

Kontakt stedet der du kjøpte testen.  ​

​Fant du det du lette etter?