​Metotreksat brukes i behandlingen av både kreftsykdommer og inflammatoriske sykdommer som blant annet leddgikt og psoriasis. Doseringen av metotreksat er imidlertid svært forskjellig for de to sykdomsgruppene. For kreftbehandling kan det være nødvendig med daglig bruk i en kort periode. For behandling av inflammatoriske sykdommer skal metotreksat bare brukes én gang i uken.

I Norge ble det i 2015 iverksatt tiltak for å hindre overdosering av metotreksat. Det er advarsler på ytterkartong, på blister, i preparatomtale og pakningsvedlegg. Til tross for dette har det forekommet alvorlige tilfeller av doseringsfeil, inkludert dødsfall. Dette gjelder pasienter som behandles for inflammatoriske sykdommer og har tatt metotreksat daglig istedenfor én gang i uken. Doseringsfeilene kan forekomme i alle ledd, fra forskrivningen av metotreksat til klargjøring av dosen. 

Råd til helsepersonell:

  • Gi grundig informasjon til pasienten/omsorgspersonen om at metotreksat bare skal brukes én gang i uken, på samme ukedag.
  • Ved forskrivning og ekspedering av resepter på metotreksat, forsikre at pasienten/omsorgspersonen forstår at medisinen kun skal tas én gang i uken
  • Bestem, i samråd med pasienten/omsorgspersonen, hvilken ukedag pasienten skal ta metotreksat.
  • Ved klargjøring og utdeling av medisiner i sykehus, institusjoner og kommunal hjemmetjeneste forsikre seg om at pasienten bare får metotreksat én gang i uken.
  • Informer pasient/omsorgsperson om at daglig bruk av metotreksat kan være livsfarlig, og at lege må kontaktes umiddelbart ved mistanke om overdosering. Kun leger med erfaring i bruk av metotreksatholdige legemidler bør forskrive slike legemidler.

 Helsepersonell kan melde bivirkninger til Legemiddelverket på elektronisk meldeskjema.

Råd til pasienter:

  • Metotreksat til behandling av inflammatoriske sykdommer skal bare brukes én gang i uken, på samme ukedag.
  • Det vil komme pasientkort i pakningen som skal utfylles med hvilken ukedag du skal ta legemidlet som avtalt med legen din.
  • Daglig bruk av metotreksat kan være livsfarlig. Søk derfor umiddelbart legehjelp ved mistanke om overdosering.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via meldeordningen for pasienter.

Det vil bli utarbeidet veiledninger til helsepersonell og et pasientkort vil være en del av pakningsvedlegget i hver pakning. Materiellet vil være tilgjengelig i første halvår 2020. I tillegg vil tabletter innen 4 år kun være tilgjengelig i blisterpakninger, for å gjøre det enklere å holde oversikt over hvor mange tabletter som er tatt. 

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til revmatologer, dermatologer, barneleger, gastroenterologer, allmennleger og apotek for å informere om denne risikoen. 

​Fant du det du lette etter?