I forbindelse med endring av blåreseptforskriften, ble det gjort et prioritert utvalg av etablerte legemidler med utgift på § 3 (individuell refusjon) som var aktuelle for metodevurdering. Dette førte til at Helsedirektoratet bestilte en hurtig metodevurdering av Duodopa intestinalgel.

Legemiddelverket har vurdert innsendt helseøkonomisk analyse. Det er flere svakheter med analysen, men etter en totalvurdering mener Legemiddelverket at det er sannsynlighetsovervekt for at Duodopa er kostnadseffektiv behandling sammenlignet med standard oral behandling av framskreden Parkinsons sykdom.

Les refusjonsrapporten

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

​Fant du det du lette etter?