Durbis Retard inneholder virkestoffet disopyramidfosfat og brukes som profylakse mot residiv atrieflimmer og symptomgivende ventrikulære takykardier.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut svenske pakninger tilsvarende Durbis Retard 250 mg depottabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.07.2020

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Legemiddelverket råder leger til å endre behandlingen.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker disopyramidfosfat 250 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med disopyramidfosfat på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Leger må vurdere annen behandling for pasientene.
 • Leger må søke om godkjenningsfritak og individuell refusjon for pasienter som må fortsette med disopyramid 250 mg depottabletter etter 01.07.2020.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandling ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om at Durbis Retard avregistreres 15.mai.2020.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med disopyramidfosfat 250 mg depottabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Durbis Retard ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med disopyramidfosfat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Durbis Retard depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med disopyramidfosfat 250 mg depottabletter dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Durbis Retard 250 mg depottabletter som inneholder disopyramidfosfat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 •  Refusjonskode: 
  • ICPC: K78, K79, K8
  • ICD: I47, I48, I49
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 09.12.2019

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.07.2020.

Publisert: 15.05.2020

​Fant du det du lette etter?