​Kloksacillin brukes mot infeksjoner med penicillindannede stafylokokker. Det mest nærliggende alternativet er dikloksacillin kapsler, som er tilgjengelig fra flere produsenter.

Råd til leger

  • Dikloksacillin kan erstatte kloksacillin med samme dosering til voksne pasienter.
  • Leger bør bare skrive ut dikloksacillin dersom det er helt nødvendig for pasienten. Andre antibiotika bør brukes der det er mulig. Se også nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
  • Alternative legemidler ved penicillin-allergi kan være erytromycin, klindamycin og trimetoprim-sulfametoxazol
  • Et alternativ til små barn som trenger behandling med et betalaktamaseresistent penicillin kan være Heracillin (flukloksacillin) 50 mg/ml mikstur. Dette er et uregistrert preparat og må forskrives på spesielt godkjenningsfritak.
  • Legen bør eventuelt rådføre seg med indremedisiner eller infeksjonsmedisiner

Råd til apotek

  • Apoteket må kontakte legen for å diskutere alternativ behandling for pasienter som har resept på Ekvacillin.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

 

​Fant du det du lette etter?