​I 2019 mottok Legemiddelverket 1300 meldinger om legemiddelmangel (inkludert veterinærpreparater) i Norge. Økt saksmengde over tid har medført behov for å digitalisere innmelding og registrering av mangelmeldinger.

Derfor innfører nå Legemiddelverket elektroniske meldeskjemaer som MT-innehavere skal bruke ved innsending av ny og forlenget legemiddelmangel. Med elektronisk meldeskjema blir det enklere å melde inn mangler, og informasjonen vil bli standardisert og mer oversiktlig.

Legemiddelverket oppfordrer alle MT-innehavere til å ta i bruk de nye skjemaene snarest mulig. Fra 1. juni vil vi ikke lenger ta imot mangelmeldinger i word-format.

Inntil 3 styrker i samme skjema

I det  nye meldeskjemaet kan det meldes inntil 3 styrker a 5 pakningsstørrelser for hver legemiddelformulering. Ved innsending av meldeskjema vil innsender motta kvittering på e-post med oversikt over meldte opplysninger.

I skjemaet er det krav om å legge inn ATC-kode for hver legemiddelformulering. I tillegg er det krav til obligatorisk informasjon i merkede felter i skjema. Legemiddelverket trenger mest mulig komplett informasjon for å kunne vurdere mangelsituasjonen raskt.

Egne skjemaer for ny mangel og for forlengelse

Skjema «melding om ny legemiddelmangel» brukes for nye mangelsituasjoner eller dersom sluttdato for en tidligere mangelperiode er passert.

Skjema «melding om forlenget mangel) brukes dersom melding blir sendt før den sluttdatoen som MT-innehaver har oppgitt for pågående mangel for samme pakningsstørrelse/legemiddel.

Se nærmere beskrivelse av utfylling av skjema

MT-innehavere utenfor Norge (inkludertSverige og Danmark) oppfordres til å bruke engelsk meldeskjema ved innmelding av mangler.

Skjema for utenlandske pakninger

Dersom MT-innehaver kan skaffe utenlandske pakninger brukes eget skjema for å søke tillatelse.

​Fant du det du lette etter?