​​​Helsedirektoratet i samarbeid med FHI vil gi råd om hvordan molnupiravir skal brukes i Norge.​ Legemiddelverket bidrar med informasjon om nytte og risiko ved bruk av legemidlet.​

​​​​​​​​​Komitèen for humane legemidler (CHMP) i EMA har vurdert tilgjengelige data på legemidlet. Vurderingen ble gjort for å kunne gi en vitenskapelig uttalelse på EU/EØS-nivå, til støtte for nasjonale beslutninger om bruk av legemidlet før det eventuelt får markedsføringstillatelse. Les vurderingen på EMAs nettside​.   

Legemidlet er foreløpig ikke godkjent i EU, men EMA har mottatt søknad om markedsføringstillatelse og er i gang med evalueringen. EMA har angitt retningslinjer for bruk før markedsføringstillatelse, noe som kan være aktuelt i en helsekrise, som en pandemi. Retningslinjene angir at molnupiravir kan brukes hos voksne covid-19 pasienter, som er tidlig i sykdomsforløpet og har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Godkjenningsprosessen for Lagevrio fortsetter parallelt med at EMA har gitt råd om bruk før markedsføringstillatelse. 

Om molnupiravir (Lagevrio) 

Lagevrio er et antiviralt legemiddel i tablettform. Molnupiravir virker ved å hemme produksjonen av virusets arvemateriale (RNA) og på den måten hindre at koronaviruset formerer seg i menneskekroppen. ​Lagevrio bør gis innen 5 dager etter de første symptomene oppsto, og tas som en tablettkur over 5 dager.

Redusert risiko for sykehusinnleggelse og død  
EMAs anbefaling gis på grunnlag av de foreløpige dataene som foreligger, inkludert data om kvalitet og data fra kliniske studier. Hovedstudien er utført på covid-pasienter utenfor sykehus som ikke var vaksinert og som hadde minst en risikofaktor for å utvikle alvorlig sykdom. Sammenliknet med placebo reduserte Lagevrio risiko for sykehusinnleggelse og død med omtrent 50 % den første måneden etter oppstart av behandlingen. 

De vanligste rapporterte bivirkningene var diare, kvalme, svimmelhet og hodepine. 

Ikke anbefalt for gravide og ammende 
Lagevrio er ikke anbefalt for gravide. Kvinner i fertil alder bør bruke prevensjon mens behandlingen pågår og minst 4 dager etter siste dose av Lagevrio. Amming bør unngås under behandling og i minst 4 dager etter avsluttet behandling. Disse anbefalingene for ammende og gravide er basert på funn i dyrestudier, der man fant at Lagevrio kan påvirke fosterutvikling og -vekst. Se EMAs råd om bruk i  «conditions of use»​

Bruk i Norge 

Frem til molnupiravir er godkjent av EU, kan leger rekvirere molnupiravir via ordningen med godkjenningsfritak. Det er en forutsetning at grossistene kan skaffe legemidlet. Det er Helsedirektoratet i samarbeid med FHI som vurderer behovet for og eventuelt sikrer forsyninger av denne type legemidler. Legemiddelverket bidrar med informasjon om nytte og risiko ved bruk av legemidlene.​

​Fant du det du lette etter?