Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) innskrenker bruken av multippel sklerose (MS)- medisinen Zinbryta (daklizumab).

Zinbryta skal nå kun brukes av:

  • Pasienter med svært aktiv relapserende sykdom som ikke har hatt effekt av annen behandling
  • Pasienter med hurtig utviklende, relapserende sykdom som ikke kan behandles med andre medisiner. 

Pasienter med leversykdom skal ikke bruke Zinbryta. Oppstart av behandling er ikke anbefalt for pasienter med annen autoimmun sykdom enn MS og forsiktighet bør utvises når Zinbryta gis sammen med legemidler som kan skade leveren.

Leger må fortsette å overvåke leverfunksjonen til alle pasienter som bruker Zinbryta. Bivirkninger av Zinbryta meldes til RELIS i hver enkelt helseregion.

Dette er midlertidige anbefalinger som er gitt som et «føre-var-prinsipp», inntil gjennomgangen er ferdig. Granskningen av Zinbryta startet etter at en pasient døde av leversvikt i en observasjonsstudie. I tillegg er det meldt fire alvorlige tilfeller av leverskade. Zinbryta ble godkjent til behandling av voksne pasienter med attakkvise former av MS i juli 2016. Det er svært få pasienter som behandles med legemiddelet i Norge.


​Fant du det du lette etter?