Zinbryta (daklizumab) ble godkjent til behandling av attakvise former for multippel sklerose (MS) i juli 2016. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) innskrenker nå bruken av Zinbryta etter meldinger om alvorlige leverbivirkninger, inkludert et dødsfall.

Råd til leger

Zinbryta skal nå kun brukes av pasienter med attakvise former for multippel sklerose

  • når pasientene ikke har hatt effekt av minimum to andre sykdomsmodifiserende behandlinger (bremsemedisiner) og
  • når annen behandling enten er kontraindisert eller ikke er egnet.

EMA har dessuten skjerpet advarslene vedrørende tidligere leversykdom og leverpåvirkning under behandling med Zinbryta:

  • Pasienter som har hatt tidligere leversykdom skal ikke behandles med Zinbryta
  • Pasienter som utvikler leverpåvirkning må avbryte behandlingen med Zinbryta

Behandling med Zinbryta må dessuten avbrytes hvis ikke pasienten overholder avtalene om levertesting eller behandlingen ikke har klinisk effekt.

Meld bivirkninger av Zinbryta til RELIS i hver enkelt helseregion.

Granskning etter dødsfall

Disse retningslinjene er resultat av en granskning som startet etter at pasient døde av leversvikt i en observasjonsstudie og det ble meldt fire alvorlige tilfeller av leverskade. Zinbryta ble godkjent til behandling av voksne pasienter med attakkvise former av MS i juli 2016. Det er svært få pasienter som behandles med legemiddelet i Norge.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til MS-leger, nevrologer, sykepleiere på nevrologiske avdelinger og sykehusapotek for å informere om risikoen».

​Fant du det du lette etter?