Ekspertgruppen vil bestå av eksperter fra ulike fagmiljøer som hematologi, kardiovaskulær medisin, infeksjonssykdommer, virologi, nevrologi, immunologi og epidemiologi.  

Ekspertene skal gi sine synspunkter til den europeiske sikkerhetskomiteen (PRAC) om sannsynlig virkningsmekanisme, mulige underliggende risikofaktorer og eventuelle tilleggsdata som trengs for å få en dypere forståelse av de observerte hendelsene og den potensielle risikoen. Ekspertgruppen vil også omfatte to representanter fra pasientorganisasjoner. 

Resultatet av ekspertmøtet, sammen med videre analyse av de meldte bivirkningstilfellene, vil behandles i PRACs pågående evaluering. PRAC behandler saken i sitt møte 6. – 9. april og kommer med en oppdatert anbefaling. 

Les mer på nettsiden til det europeiske legemiddelkontoret (EMA) : COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Update on ongoing evaluation of blood clot cases 

​Fant du det du lette etter?