Bakgrunnen er at apotekloven har hatt en bestemmelse som innebar at Legemiddelverket i enkelte tilfeller måtte foreta en særlig vurdering av om søkers utdannelse var jevngod med norsk farmasiutdanning. Det var i praksis relevant når søkere hadde utdanning utenfor EØS og det ikke klart fremkom av autorisasjonsbeviset på hvilket grunnlag slik autorisasjon var gitt.

Autorisasjon som provisorfarmasøyt kan gis på grunnlag av helsefaglig utdanning supplert med tilleggsutdanning innen farmasi eller yrkeserfaring (jf. helsepersonelloven § 48a). Helse- og omsorgsdepartementet understreker at søkerens kvalifikasjoner fortsatt skal være likeverdige med norsk utdanning som provisorfarmasøyt.

Elektronisk søknadsskjema må endres

Legemiddelverket har innført elektronisk innsending av apoteksøknader via Altinn. Når en søker om driftskonsesjon er det obligatorisk å legge ved dokumentasjon på utdanning. Det vil ta noe tid å få endret dette i søknadssystemet. Inntil dette er rettet må søker legge ved «noe» under dette punkt for å få sendt inn søknaden. Det er tilstrekkelig å legge ved et blankt ark. Også bokstavpunktene i § 3-2 er endret og søknadskjema og veiledning i Altinn skal rettes.

I tillegg slår nå apotekloven fast at kravet om 2 års yrkespraksis som farmasøyt inkluderer praksis fra Sveits. ​

​Fant du det du lette etter?