Legemiddelverket har besluttet å gjøre følgende justeringer for kravene for bruk av autogen vaksine til fisk:

Du kan benytte isolater som er eldre enn 6 måneder, på følgende vilkår:

  • Det må være et tilbakevendende problem med samme sykdomstilstand i anlegget
  • Isolatet som er tenkt brukt i vaksinen, må stamme fra det aktuelle anlegget
  • Dersom det skal brukes en autogen vaksine over tid, må det jevnlig utføres dyrkningsprøver som bekrefter at isolatet som er brukt i vaksinen fortsatt er relevant. Resultatene vedlegges søknad om ny vaksine basert på «gamle» isolater

Det er ikke tillatt å benytte isolater som stammer fra andre anlegg enn anlegget som skal vaksineres. Ellers gjelder de samme forutsetningene og kravene som er spesifisert på vår hjemmeside​.

​Fant du det du lette etter?