​​Legemiddelverket vedtok at endringen av reseptgruppe for pregabalin skulle tre i kraft 1. mars 2016. Legemiddelprodusenten Pfizer klaget i desember på dette vedtaket, og klagen er ikke avgjort enda. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet å utsette iverksetting av endring av reseptgruppe til klagen er avgjort, i hht. forvaltningsloven §42.

Iverksetting av endring av reseptgruppe for pregabalin vil bli varslet i god tid før vedtaket trer i kr​aft.​​

​Fant du det du lette etter?