Legemiddelverket anbefaler normalt at pasienter med pollenallergi får en kort kur med prednisolon tabletter når det er behov for behandling med systemiske steroider.

I en situasjon der vi har mangel på og rasjonering av prednisolon tabletter, mener Legemiddelverket at depotinjeksjoner med steroider er det beste alternativet når steroidbehandling er nødvendig. 

Det er viktig at de pasientene som trenger det mest får prednisolon tabletter. Pasienter som allerede står på behandling med prednisolon tabletter bør prioriteres, slik at de ikke må avbryte behandling uten nedtrapping.

Til deg som har alvorlig allergi/sesongallergi:

Hvis du normalt får behandling med steroider (prednisolon tabletter), kan det hende at du i år heller får injeksjon av steroider. Årsaken er mangel på og rasjonering av prednisolon.

Råd til leger ved behandling av allergi/sesongallergi:

  • Optimaliser behandling med systemisk antihistamin og lokalbehandling med antihistamin og/eller lokale steroider.
  • Det er for øyeblikket mangel på og rasjonering av prednisolon til systemisk bruk. Depotinjeksjoner med steroider er for øyeblikket det beste alternativet hvis steroidbehandling er helt nødvendig.
  • Pasienter som allerede står på behandling med prednisolon tabletter bør prioriteres, slik at de ikke må avbryte behandling uten nedtrapping.
​Fant du det du lette etter?