​​Legemiddelverket har etter denne gjennomgangen besluttet å gjøre følgende endringer i LUA-listen:

  • Glukosamin kapsler/tabletter, alle reseptfrie pakninger og styrker (selvvalg) tas inn i ordningen.
  • Protonpumpehemmere (esomeprazol, lansoprazol og pantoprazol), alle reseptfrie styrker og pakninger (selvvalg) tas inn i ordningen.

    Se oppdatert LUA-liste

Det gjøres oppmerksom på at den nye LUA-listen gjelder fra 1.februar 2015.

Nærmere beskrivelse av endringene i LUA-listen finnes i brevet​ som ble sendt ut i forbindelse med at årets høring ble avsluttet.

Tidsplan for revisjon av LUA-listen i 2015

Legemiddelverket vil også i 2015 gjennomgå LUA-listen, og det gis mulighet til å komme med løpende innspill til endringer i LUA-listen fra og med dags dato frem til 1.april 2015. Gjennomgangen i 2015 vil dermed skje etter følgende tentative tidsplan:

  • Det gis mulighet til å sende løpende innspill til endringer i LUA-listen frem til 1.april
  • Legemiddelverket sender ut forslag om endringer på høring innen 1.juni
  • Høringssvar sendes Legemiddelverket innen 1.september
  • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen 1. oktober
  • Ny liste over vareutvalg trer i kraft 1. februar 2016