​Den 10.mai i år ble det sendt et forslag på høring om endringer i dopinglisten i dopingforskriften. Fra og med 11.oktober trådte disse endrin​​gene i kraft.

Følgende tre stoffer ble oppført på dopinglisten:

  • ​RAD140 (testolon)
  • LGD4033 (ligandrol)
  • ostarin (​enobosarm)

Følgende to stoffer ble fjernet fra dopinglisten:

  • ​​salbutamol
  • terbutalin

Også den innledende setningen i innledende tekst til stofflisten i vedlegget (dopinglisten) til forskrift om hva som skal anses som dopingmidler, er endret:

«Som dopingmidler regnes følgende stoffer og disse stoffers salter og derivater og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter; jf. forskriften § 1 bokstav b):»​

At​ salbutamol og terbutalin fjernes fra dopinglisten betyr ikke at det foretas andre endringer i klassifisering, reseptgruppe eller blåreseptstatus. Oppføringer på WADAs dopingliste endres heller ikke.

Brudd på dopingforskriften kan ha strafferettslige konsekvenser, og Legemiddelverket har vurdert at disse to stoffene ikke anses å ha en vesentlig dokumentert dopingeffekt. Når legemidlene ikke har vesentlig dokumentert dopingeffekt, mener Legemiddelverket at kriteriene for å være oppført på dopinglisten i dopingforskriften ikke lenger er oppfylt.

Salbutamol og terbutalin er fortsa​tt oppført på WADAs dopingliste.

Relevante lenker:

​Fant du det du lette etter?