De samme prioriteringskriteriene gjelder for legemidler som finansieres av helseforetakene.

​Et legemiddel kan bare innvilges forhåndsgodkjent refusjon eller individuell stønad på blå resept, dersom kostnadene står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet vurdert opp mot tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighetsgrad aksepteres høyere kostnader sett i forhold til nytten av legemidlet enn ved lavere alvorlighet.

Fra samme tidspunkt innføres prinsippet om at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret. Endringene gjelder kun for stønad til legemidler, og ikke for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler.

Les mer om forskriftsendringene og retningslinjer for metodevurderinger.

​Fant du det du lette etter?