Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i LUA-forskriften og legemiddelforskriften som trer i kraft fra 1.januar 2021. Forslag til endringer har vært ute på høring.

Endringene som ble vedtatt kan du se her

Endringene medfører at reseptfrie homøopatiske legemidler kan selges utenom apotek, i utsalgssteder som er en del av LUA-ordningen. Alle registrerte reseptfrie homøopatiske legemidler vil etter den oppdaterte forskriften kunne selges utenom apotek, med mindre Legemiddelverket bestemmer at produktet ikke kan selges gjennom LUA-ordningen.

Åpnes for salg av legemidler til akvariefisk i dyreforretninger

Det vil også bli tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Disse legemidlene vil kun bli tillatt å selge via dyreforretninger. Legemiddelverket vil, i god tid før forskriftsendringen trer i kraft, publisere en liste over substanser som kan omsettes i dyreforretninger. Det vil også bli mulig å søke Legemiddelverket om å få oppført substanser på listen.

I forbindelse med endringen er det også gjort en presisering av at kun virksomheter som omsetter næringsmidler omfattes av LUA-ordningen, med unntak av dyreforretninger som kan selge legemidler til akvariefisk.

Legemiddelverket vil oppdatere veiledere for aktørene i LUA-ordningen i god tid før forskriftsendringen trer i kraft 1.januar 2021.

​Fant du det du lette etter?