​​​​​​Tidligere var det ikke tillat for apotek å sende reseptpliktige legemidler til kunder utenfor apotekets nærområde. Endringene i apotekforskriften åpner nå opp for at nettapotek kan levere legemidler til kunder i hele landet.

Reseptbelagte legemidler på nett

For å ivareta sikkerheten rundt helseopplysninger kreves det at nettapoteket skal ha en påloggingsløsning som sikrer at den som kjøper legemidlet kun har tilgang til egne resepter. Tekniske endringer i dagens e-reseptløsning må til for at pasienter skal kunne logge seg inn i nettapoteket og kjøpe legemidler de har resept på. En slik løsning er under utvikling og vil antagelig være på plass høsten 2016.

Alle nettapotek skal også ha en informasjonstjeneste slik at kunden kan få personlig råd og veiledning om legemiddelbruk.

Nettapoteket skal sørge for at alle legemidler de sender i posten/eller leverer med bud ikke blir ødelagt. Noen legemidler tåler for eksempel ikke frost eller høy temperatur.

Nettapoteket skal på sin nettside informere om hvilke legemidler de leverer, priser og leveringsbetingelser. I utgangspunktet skal nettapotek tilby alle legemidler som det er lov å selge i Norge. Men, nettapoteket kan la være å sende legemidler som har særskilte krav til for eksempel oppbevaring og holdbarhet.

Lovlige nettapotek

Legemiddelverket har en oversikt over registrerte nettapotek. Målet med registreringsordningen er at forbrukere skal kunne vite hvem som driver lovlig virksomhet.  Lenke til vår side med registrerte nettapotek

Legemidler i dagligvarehandelen

Endringene i apotekforskriften gjør det også tillatt for dagligvarehandelen (registrerte LUA-utsalg) å selge reseptfrie legemidler på nett.

​Fant du det du lette etter?