​Reklame for legemidler reguleres av EUs legemiddeldirektiv som Norge er forpliktet til å følge. Norge har tolket reklameregelverket strengt, og det har frem til nå vært forbudt for legemiddelindustrien å gi informasjon om sykdom og behandling på områder der de selv har reseptpliktige legemidler.

Helse- og omsorgsdepartementet endrer retningslinjene for reklame med virkning fra 16. november 2014. Dette innebærer at legemiddelindustrien vil kunne informere om sykdom og helse på et område der legemiddelprodusenten har reseptpliktige legemidler uten at dette skal anses som legemiddelreklame. Det blir tillatt for legemiddelindustrien å gi informasjon til pasienter om ulike behandlingsmuligheter, men det vil ikke bli tillatt å nevne produktnavn eller spesifikke virkestoff, kun legemiddelgrupper.

Helse- og sykdomsinformasjonen skal være presis, oppdatert, etterprøvbar, tilstrekkelig utfyllende, balansert og enkelt å forstå. Informasjonen må understøtte at det er helsepersonell sammen med pasienten som skal finne frem til egnet behandling for pasienten.

Helse- og omsorgsdepartementet opphever samtidig en unntaksbestemmelse i legemiddelforskriften om at Statens Legemiddelverk kan gi unntak fra reklameregelverket. Den nye veiledningen speiler i betydelig grad dagens unntakspraksis. Legemiddelverket har også tydeliggjort at opplæring i teknisk administrering av legemidler ikke vil være ansett som reklame.

​Fant du det du lette etter?