Epoetiner (darbepoetin alfa, epoetin alfa, epoetin beta, epoetin theta, epoetin zeta og metoksypolyetylenglykol-epoetin beta) brukes blant annet til å behandle blodmangel (anemi) blant annet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller kreft.

Alvorlige hudbivirkninger regnes som en klasseeffekt for alle epoetiner. Reaksjonene har vært mer alvorlige ved bruk av langtidsvirkende epoetiner.

Råd til helsepersonell:

- Pasientene bør ved start av behandling informeres om følgende tegn og symptomer på alvorlige hudreaksjoner:

      • utbredt utslett med rødhet og blemmer i hud, munnslimhinne, øyne, nese, svelg eller genitalier, som gjerne kommer etter influensalignende symptomer som feber, tretthet, muskel- og leddsmerter samt etter hvert flassing av huden og et utseende som minner om brannskader.  

- Pasienter som får alvorlige hudbivirkninger må aldri behandles med epoetin igjen.

- Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion på meldeskjema.


Det er sendt ut et Kjære helsepersonell -brev for å informere om denne risikoen til nefrologer, onkologer, dermatologer og hematologer, sykehusapotek og RELIS. Produktinformasjonen for alle epoetinholdige legemidler oppdateres for å gjenspeile risikoen for alvorlige hudbivirkninger.

​Fant du det du lette etter?