Legemiddelverket hverken tester eller godkjenner munnbind og annet medisinsk utstyr i vårt ordinære arbeid. 

- Aktører som hevder dette viser enten mangelfull kunnskap om regelverket for medisinsk utstyr eller feilinformerer bevisst som et ledd i sin markedsføring, forteller Tove Jahr, enhetsleder i Legemiddelverket.

Aktørene er selv ansvarlig for å følge lovverket. Legemiddelverket veileder og rådgir om regelverket.

Se etter denne informasjonen:

  • CE-merking og type munnbind: Type I, II eller IIR
  • Merking og bruksanvisning på norsk
  • Partiets kode, «LOT» eller serienummeret (sporbarhet)
  • At medisinske munnbind er til engangsbruk (ofte vist ved symbol)
  • Siste utløpsdato for trygg bruk
  • Merket med produsent og ansvarlig representant
  • Oppbevaring (oppbevares tørt/ikke utsettes mot direkte sollys etc.) 

For klage, retur og refusjon:

Ta kontakt med stedet du kjøpte munnbindene.

Om munnbind fra Vovi AS og Ludo Store AS

Produkter merket medisinske munnbind type I, II eller IIR som er solgt fra Vovi AS og Ludo Store AS er mistenkt å være feilmerket. Dersom du trenger beskyttelse som type I, II eller type IIR medisinsk munnbind gir, anbefaler vi at du ikke bruker produkter fra Vovi AS og Ludo Store AS. 

- Vi kjenner ikke kvaliteten, og hvis merkingen ikke samsvarer med produktet, kan det gi en falsk trygghet og ha en alvorlig risiko og konsekvens for bruker og de rundt, sier Tove Jahr.

Omsetningsforbud

Vovi AS og Ludo Store AS ble ilagt omsetningsforbud 03.09.20. Der pålegges Vovi AS, Ludo Store AS og Norske Nettbutikker AS å informere sine kunder om innholdet i vedtaket. ​Fant du det du lette etter?