​Esmya (ulipristal) brukes til å behandle moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer, som er godartede muskeknuter i livmoren. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har kommet med nye forholdsregler for bruk av Esmya etter fire meldte tilfeller av alvorlig leverskade og ytterligere tilfeller av nedsatt leverfunksjon. 

Råd til helsepersonell:

 • Esmya skal kun brukes for intermitterende behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer, av kvinner i fertil alder hvor kirurgi ikke er aktuelt (dvs. kvinner som ikke kan eller vil opereres). 
 • Esmya er fortsatt indisert for én behandlingskur preoperativt (opptil 3 måneders varighet) ved behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer hos voksne kvinner i fertil alder.
 • Esmya er kontraindisert hos pasienter med underliggende leversykdom.
 • Det må tas leverfunksjonsprøver ved baseline før behandlingsstart, én gang i måneden i løpet av de 2 første behandlingsregimene og 2–4 uker etter avsluttet behandling. 
 • Behandlingen med Esmya må ikke startes hvis alanintransaminase (ALAT) eller aspartataminotransferase (ASAT) > 2 x øvre normalgrense (isolert eller i kombinasjon med bilirubin > 2 x øvre normalgrense).
 • Behandlingen må seponeres hos pasienter med ALAT- eller ASAT-nivåer som er > 3 x øvre normalgrense.
 • Informer pasienten om tegn og symptomer på leverskade (kvalme, oppkast, smerte i øvre del av mage, nedsatt matlyst, slapphet eller gulsott) og at de må ta umiddelbart med lege hvis noen av disse symptomene oppstår. Pasienten bør undersøkes og det bør tas leverfunksjonstester. 

Til farmasøyt på apotek

Råd til pasienter

 • Hvis du bruker Esmya skal du følges opp av legen med målinger av leververdier før, under og etter behandlingen.
 • Vær oppmerksom på tegn og symptomer på leverskade som kvalme, oppkast, smerte i øvre del av mage, nedsatt matlyst, slapphet eller gulsott. Avslutt behandlingen og ta kontakt med lege umiddelbart om du opplever noen av disse symptomene. 
 • Les pakningsvedlegget nøye.
 • Pasienter kan selv melde bivirkninger via den nettbaserte meldeordningen for pasienter hos Legemiddelverket.

 
Preparatomtalen vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til spesialister i obstetrikk og gynekologi, spesialister i hepatologi og gastroenterologi, fastleger, akuttmottak- og legevakt, norsk gynekologisk forening og alle apotek.
​Fant du det du lette etter?