​Esmya (ulipristal) brukes til behandling av symptomer på muskelknuter i livmoren (uterus-myomer).  På bakgrunn av fem rapporterte tilfeller av alvorlig leverskade hos pasienter, der ett var fatalt, har europeiske legemiddelmyndigheter satt i gang en grundig utredning. Gjennomgangen skal vurdere om de rapporterte tilfellene av leverskade kan ha sammenheng med bruken av Esmya. Utredningen forventes å være avsluttet våren 2018.

Råd til helsepersonell:

  • Ikke start behandling med Esmya hos nye pasienter. Pasienter som har gjennomført det tre måneder lange behandlingsløpet skal ikke fortsette med Esmya. 
  • Hos pasienter som allerede er under behandling, bør leverfunksjonen måles minst én gang per måned og 2–4 uker etter avsluttet behandling. 
  • Pasienter som viser tegn eller symptomer på leverskade (kvalme, oppkast, smerter i øvre del av magen, nedsatt matlyst, slapphet, gulsott osv.) bør undersøkes umiddelbart og det bør tas leverfunksjonsprøver. Pasienter som utvikler transaminasenivåer > 2 ganger øvre normale grense bør avslutte behandlingen og observeres nøye. 
  • Pasienter bør rådes til å ta kontakt med lege ved tegn og symptomer på leverskade som beskrevet ovenfor. 
  • Apotek oppfordres til å informere pasienter om at de må kontakte lege for å kontrollere leverfunksjon i løpet av behandlingen, hvis dette ikke allerede er avtalt. 

Råd til pasienter:

  • Ta kontakt med legen din dersom du har spørsmål om bruk eller bivirkninger av Esmya.
  • Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du kjenner symptomer på leverskade som kvalme, oppkast, smerte i øvre del av mange, nedsatt matlyst, slapphet eller gulsott. 
Omlag 1500 norske kvinner fikk resept på Esmya i 2016. Flere leger har pekt på at det er vanskelig å følge opp anbefalingen om leverfunksjonstester fordi det mangler oversikt over hvilke pasienter som bruker Esmya i Norge. Det er likevel Legemiddelverkets klare råd at leverfunksjonstester bør gjennomføres.

I tillegg ber vi leger: 

Et «Kjære helsepersonell»-brev  er sendt til spesialister i obstetrikk og gynekologi, spesialister i hepatologi og gastroenterologi, fastleger, akuttmottak- og legevakt, norsk gynekologisk forening og alle apotek.
​Fant du det du lette etter?