Vedtaket i EU-parlamentet og Rådet gjelder kun for forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr og har ingen betydning for innføringen av forordning (EU) nr. 2017/746 om in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr. Den blir gjeldende fra 26. mai 2022.

Vedtaket er publisert på Official Journal

Mer informajson fra Kommisjonen

Konsekvenser av utsettelsen

Legemiddelverket samarbeider tett med det europeiske nettverket for å fastsette hva vedtaket innebærer for markedsaktørene. Inntil videre anbefaler vi alle aktører om å fortsette arbeidet med innføringen av regelverket og bruke tiden godt.

Vi minner om at leverandører som kan tilby medisinsk utstyr i forbindelse med covid-19, må kontakte Sykehusinnkjøp.

​Fant du det du lette etter?