​Kommisjonen kunngjorde 25. mars forslaget å utsette innføringen av forordning om medisinsk utstyr (MDR). Forslaget legges frem for EU-parlamentet og Rådet i april med sikte på at utsettelsen kan vedtas i slutten av mai.

Nasjonale myndigheter, tekniske kontrollorgan, produsenter og andre markedsaktører opplever en svært krevende situasjon med Covid- 19 utbruddet. Forslaget vil bidra til at myndighetene og aktørene fullt ut kan fokusere på håndteringen av den pågående pandemien.

Les mer på EU-kommisjonens nettside

​Fant du det du lette etter?