​Kontinuitetsplanen skal bidra til å ivareta godkjenning, vedlikehold og overvåkning av human- og veterinærlegemidler under den pågående pandemien. 

Prosedyrer knyttet til potensielle behandlinger og vaksiner mot covid-19 gis høyeste prioritet, sammen med å forebygge mangler på eksisterende legemidler som brukes i behandling av covid-19 pasienter. 

Planen skal også bidra til å sikre at andre pasienters behov også blir ivaretatt under pandemien. Planen oppdateres fortløpende. 

Se kontinuitetsplanen

Les mer:

​Fant du det du lette etter?