​​​Det er meldt om åtte tilfeller av alvorlig bradykardi eller hjerteblokk hos pasienter som har fått amiodaron enten sammen med Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) eller Sovaldi (sofosbuvir) i kombinasjon med Daklinza (daklatasvir). Seks av tilfellene oppstod det første døgnet etter oppstart av behandling for hepatitt C virus (HCV), de to siste tilfellene oppstod innen 12 dager. En pasient døde av hjertestans, mens to trengte pacemaker.  Mekanismen bak bivirkningene er ikke kjent.

Råd til leger

  • Pasienter som allerede bruker amiodaron må følges nøye ved oppstart av nye hepatitt C-legemidler (Harvoni, Sovaldi og Daklinza).
  • Oppstart av amiodaron hos pasienter som behandles med Harvoni eller Sovaldi i kombinasjon med Daklinza, bør kun skje når andre legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser ikke kan brukes. Tett oppfølging er nødvendig.
  • Siden amiodaron har svært lang halveringstid, bør også pasienter som har brukt amiodaron i løpet av de siste månedene følges nøye ved oppstart med Harvoni eller Sovaldi i kombinasjon med Daklinza.
  • Andre legemidler som kan gi langsom hjerterytme (betablokkere, kalsiumblokkere) kan tenkes å øke risikoen for alvorlig bradykardi. 
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter

  • Kontakt lege dersom du merker langsom puls under behandling for hepatitt C.
  • Kontakt også lege dersom du føler deg kortpustet, svimmel, merker uvanlig kraftige hjerteslag eller besvimer.
  • Ikke slutt med medisinene dine uten å diskutere det med legen din
  • Dersom du har spørsmål kan du kontakte legen eller apoteket
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtalen og pakningsvedlegget vil bli oppdatert med den nye informasjonen.

Det er sendt ut to Kjære helsepersonell-brev (Daklinza, Harvoni og Sovaldi ) til leger som behandler hepatitt C, til hjertespesialister og til apotek.

​Fant du det du lette etter?