​​Eksfoliativ dermatitt er en alvorlig hudreaksjon med utbredt, hissig og flammende utslett.  I noen tilfeller oppstår reaksjonen få dager etter oppstart med Stelara. Hudreaksjonen kan likne en sjelden variant av psoriasis som kalles erytroderm psoriasis.

Råd til leger:

  • Vær oppmerksom på symptomer på eksfoliativ dermatitt hos pasienter som får ustekinumab. Symptomene kan være vanskelige å skille fra erytroderm psoriasis.
  • Ved mistanke om eksfoliativ dermatitt skal behandling med ustekinumab avbrytes og behandling startes med en gang.
  • Be pasienter som får ustekinumab kontakte lege dersom de får et flammende utslett de ikke har hatt tidligere.

Råd til pasienter:

Det er sendt ut et «Kjære Helsepersonellbrev» til hudleger og apotek for å informere om bivirkningen. Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert med ny informasjon.

​Fant du det du lette etter?