​​​Insulin lispro er et hurtigvirkende måltidsinsulin. Styrken på 200 enheter/ml er ment for voksne pasienter som bruker mer enn 20 enheter hurtigvirkende insulin per dag.

For å redusere faren for feilbruk selges 200 E/ml kun som ferdigfylt penn og det er viktig at innholdet i denne pennen ikke overføres til andre enheter (pumper, sprøyter o.l.).

Dosen på pennen stilles inn som enheter.  Det er viktig å forklare pasienten at dosen uttrykt i enheter er den samme uavhengig av styrken på insulinblandingen. Den nye pennen og esken er tydelig merket med styrken 200 enheter/ml og bakgrunnsfargen på pennen og esken er grå (i motsetning til pennen med 100 mg/ml som er hvit).

Råd til apotek og leger:

  • Fortell pasienten at dosen uttrykt i enheter insulin er den samme enten man bruker en penn med 100 enheter/ml eller en penn med 200 enheter/ml. Informer om at insulinet fra Humalog KwikPen 200 enheter/ml ikke skal brukes i annet utstyr
  • Ikke forskriv ulike styrke av samme insulin til samme pasient
  • Ved forskrivning av Humalog KwikPen, må styrken skrives tydelig på resepten
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema  til RELIS i din helseregion,

Råd til pasienter:

  • Dosen insulin uttrykt i antall enheter er den samme selv om du bytter fra en Humalog-styrke til en annen.
  • Ikke bruk ulike styrker av Humalog samtidig
  • Insulinet fra Humalog KwikPen 200 enheter/ml skal ikke brukes i annet utstyr
  • Kontakt apotek eller legen din dersom du har spørsmål angående den nye insulinpenn
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Det er sendt ut et «kjære helsepersonell»-brev til relevante leger og apotek. Det er også utarbeidet informasjonsmateriell til pasienter.

​Fant du det du lette etter?