​Farmasøytutlevering er en tilleggstjeneste i apotek, hvor for eksempel apotekansatte gir ekstra informasjon eller går gjennom en sjekkliste med pasienten.

- Slik kan flere legemidler bli tilgjengelige for egenomsorg på en trygg måte. Ordningen vil også kunne brukes dersom det oppstår sikkerhetsproblematikk rundt legemidler som i dag er reseptfrie, sier områdedirektør Karen Marie Ulshagen i Legemiddelverket.

Dette gjelder legemidler til både mennesker og dyr.

Rapporten handler om farmasøytutlevering. Det er ikke det samme som farmasøytrekvirering, som er en ordning der farmasøyter kan utlevere enkelte reseptpliktige legemidler (uten resept fra lege).

Risikominimeringstiltak

Legemiddelverket foreslår en ordning der farmasøytutlevering etableres som et risikominimeringstiltak. I tillegg foreslår vi at regelverket oppdateres slik at apotekets plikt til å følge opp slike tiltak blir tydeligere.

Legemiddelverket vil gi overordnede føringer, og legemiddelindustrien søker om reseptfri status for sine legemidler på vanlig måte. Farmasøytutlevering kan være et av flere risikominimeringstiltak som gjør at legemidlet egner seg for reseptfritt salg.

Farmasøytutlevering kan for eksempel omfatte:

  • Et program for opplæring av apotekansatte
  • Informasjon som skal formidles til pasient ved utlevering
  • Sjekklister som skal brukes i samtale med pasienten

Detaljer i ordningen, for eksempel hvordan ordningen skal fungere i nettapotek, skal utredes nærmere.

Se vår utredning om farmasøytutlevering

 

​Fant du det du lette etter?