​Farmasøytutlevering innebærer at flere legemidler kan få status som reseptfrie dersom apoteket gjennomfører sikkerhetstiltak knyttet til utleveringen. Legemiddelverket har tidligere utredet ordningen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Vurderer endringer i regelverket

Legemiddelverket skal lage forslag til endringer i regelverket og gjennomføre høring innen 1. september 2017.

Vi har fått i oppdrag å vurdere om det i forskriftsbestemmelsene skal fastsettes:

  • vilkår for utleveringen (hvem i apotek kan utlevere)
  • hvordan utleveringen skal skje
  • om det skal være adgang til å plassere de aktuelle legemidlene i selvvalg

Industrien inviteres til å diskutere aktuelle legemidler

- MT-innehavere som kan tenke seg å søke om farmasøytutlevering for legemidler de mener er aktuelle og som ønsker å diskutere mulige risikominimeringstiltak, oppfordres også til å ta kontakt, sier områdedirektør Dag R. Jordbru.

Aktører som ønsker dialog oppfordres til å sende e-post til post@legemiddelverket.no. Skriv «Farmasøytutlevering» i emnefeltet.

​Fant du det du lette etter?