​Favipiravir (Avigan) er et godkjent legemiddel mot influensa i Japan og Kina, og er ett av mange legemidler som nå prøves ut mot covid-19 infeksjon.

Venter på dokumentasjon

Flere medier har meldt at Legemiddelverket har avslått en søknad fra en praktiserende lege om å bruke favipiravir ved mistanke om covid-19 infeksjon hos pasienter i praksisen. Bakgrunnen for avslaget er at både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket mener utprøvende behandling av legemidler ved covid-19 infeksjon fortrinnsvis bør skje innenfor rammen av kliniske studier. Dette er i tråd med klare anbefaling fra både WHO og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). I tillegg vil Legemiddelverket innvilge søknader om godkjenningsfritak for bruk ved sykehus.

Legemiddelverket kjenner til 17 kliniske studier med favipiravir. 

Resultatene fra to av studiene er publisert:


Studiene som er publisert gir ikke grunnlag for å anbefale allmenn bruk av favipiravir ved Covid-19. Legemiddelverket vil følge utviklingen nøye. Vi vil informere om resultatene fra nye studier, og sammen med Folkehelseinstituttet og fagmiljøene, vurdere hva resultatene bør bety for praksis.


​Fant du det du lette etter?