​Favipiravir er ett av mange legemidler som prøves ut mot covid-19 infeksjon. Legemidlet er fra før godkjent for bruk ved influensa i Japan og Kina. 

Det er publisert resultater fra flere mindre studier der favipiravir er brukt ved covid-19 infeksjon, men vi mangler fortsatt overbevisende resultater fra store og godt gjennomførte studier.  Utprøvende behandling av legemidler ved covid-19 infeksjon bør fortrinnsvis skje innenfor rammen av kliniske studier. Dette er i tråd med klare anbefaling fra både WHO og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Bruk av favipiravir ved covid-19 infeksjon: 

Legemiddelverket mener fortsatt at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale bruk av favipiravir ved covid-19 infeksjon. Faren for fosterskade stiller også store krav til forsvarlig bruk. 
 
Leger kan på eget ansvar bruke uregistrerte legemidler når dette vurderes å være den beste løsningen i behandling av enkeltpasienter. Søknader om bruk av favipiravir til navngitte enkeltpasienter vil bli behandlet på samme måte som andre søknader om spesielt godkjenningsfritak. Legemidlene må utleveres fra apotek.
 
Legemiddelverket vil ikke godkjenne søknader «til bruk i praksis».
​Fant du det du lette etter?