​Favipiravir (Avigan) er et godkjent legemiddel mot influensa i Japan og Kina, og er ett av mange legemidler som nå prøves ut mot covid-19 infeksjon.

Venter på bedre dokumentasjon

Flere medier har meldt at Legemiddelverket har avslått en søknad fra en praktiserende lege om å bruke favipiravir ved mistanke om covid-19 infeksjon hos pasienter i praksisen. Bakgrunnen for avslaget er at både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket mener utprøvende behandling av legemidler ved covid-19 infeksjon fortrinnsvis bør skje innenfor rammen av kliniske studier. Dette er i tråd med klare anbefaling fra både WHO og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). I tillegg vil Legemiddelverket innvilge søknader om godkjenningsfritak for bruk ved sykehus.

Legemiddelverket kjenner til åtte kliniske studier med favipiravir. 

Resultatene fra den første studien er nå publisert. Forskerne ved The Third People’s Hospital of Shenzhen fant at pasienter som fikk favipiravir ble kvitt viruset raskere og hadde mindre forandringer på CT-bilder av lungene enn de pasientene som fikk lopinavir/ritonavir. Begge gruppene fikk i tillegg inhalasjonsbehandling med interferon (IFN-α).  Resultatene er lovende, men studien har klare begrensninger ettersom det er en liten studie som hverken var blindet eller randomisert. 

Etter Legemiddelverkets vurdering gir ikke denne ene studien grunnlag for å anbefale allmenn bruk av favipiravir ved mistanke om covid-19 infeksjon. Legemiddelverket vil følge utviklingen nøye, informere om resultatene fra nye studier og sammen med Folkehelseinstituttet og fagmiljøene vurdere hva resultatene bør bety for praksis.

​Fant du det du lette etter?