​Favipiravir er ett av mange legemidler som prøves ut mot covid-19 infeksjon. Legemidlet er fra før godkjent for bruk ved influensa i Japan og Kina. 

Det er publisert resultater fra flere mindre studier der favipiravir er brukt ved covid-19 infeksjon, men vi mangler fortsatt overbevisende resultater fra store og godt gjennomførte studier.  Utprøvende behandling av legemidler ved covid-19 infeksjon bør fortrinnsvis skje innenfor rammen av kliniske studier. Dette er i tråd med klare anbefaling fra både WHO og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Bruk av favipiravir ved covid-19 infeksjon: 

  • Legemiddelverket mener fortsatt at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale bruk av favipiravir ved covid-19 infeksjon. Faren for fosterskade stiller også store krav til forsvarlig bruk. 

  • Leger kan på eget ansvar bruke uregistrerte legemidler når dette vurderes å være den beste løsningen i behandling av enkeltpasienter. Søknader om bruk av favipiravir til navngitte enkeltpasienter vil bli behandlet på samme måte som andre søknader om spesielt godkjenningsfritak. Legemidlene må utleveres fra apotek.

  • Legemiddelverket vil ikke godkjenne søknader «til bruk i praksis».​Fant du det du lette etter?