​​​​​​​Metadon Martindale mikstur inneholder store mengder av hjelpestoffet povidon. Hvis Metadon Martindale mikstur settes med sprøyte i en åre, kan povidon hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader i skjelettet, beinmargen, nyrene, tarmen, leveren og hjertet. Metadon Martindale mikstur er laget for å drikkes.  Hvis miksturen drikkes, er det ingen risiko for at povidon tas opp i kroppen. Sannsynligvis er tre pasienter døde og 13 alvorlig syke på grunn av povidonforgiftning. Pasientene kommer fra ulike deler av landet.

- Siden Metadon Martindale inneholder store mengder povidon, har vi besluttet å stanse salget, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk.

Salg av Metadon Martindale mikstur stanses fra 8. april. Dette gir apotekene tid til å skaffe andre typer metadon-mikstur. Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Legeforeningen, Helse Bergen, apotekene og brukerorganisasjonene samarbeider nå om å gi informasjon til pasienter og brukere.

Råd og informasjon til brukere og pasienter:

 • Det er ikke skadelig å drikke Metadon Martindale.
 • Pasienter som har brukt Metadon Martindale mikstur vil få et likeverdig metadonpreparat som ikke inneholder povidon. Dette preparatet skal også drikkes.
 • Ingen tabletter eller miksturer skal injiseres. 
 • Dersom du har injisert Metadon Martindale mikstur, snakk med legen din eller med den kommunale oppfølgingstjenesten du er i kontakt med. Du kan også kontakte brukerorganisasjonene på rusfeltet.
 • Kjenner du noen som har injisert Metadon Martindale mikstur, be dem snakke med legen sin.
 • For mer informasjon kan du ringe Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling på tlf 800 49 512. Dette nummeret blir besvart fra kl. 19.00 torsdag 20. mars. 
 • Mistenkte bivirkninger kan meldes via den nettbaserte meldeordningen for pasienter

Tegn på povidonforgiftning: 

 • Generelle sykdomstegn som slapphet, redusert matlyst og vekttap
 • Magesmerter og brudd
 • Blodprøver kan vise anemi og redusert nyrefunksjon

Råd til leger, apotek, LAR-sentre og andre som er i kontakt med rusmiddelbrukere og LAR-pasienter: 

 • Informer LAR-pasienter og rusmiddelbrukere om farene ved injisering
 • Informer om at det ikke er fare for povidonforgiftning når Metadon Martindale drikkes
 • Informer om at Metadon Martindale mikstur ikke lenger er tilgjengelig fra 8. april
 • Meld bivirkninger ved mistanke om povidonforgiftning
 • Helsepersonell oppfordres til å melde mistenkte bivirkninger på meldeskjema til RELIS i sin helseregion ​​
​Fant du det du lette etter?