​Pakningsvedlegget inneholder en trykkfeil i den maksimalt anbefalte dosering per dag for barn over 10 år og ungdom. I pakningsvedlegg står det 3000 mg. Den riktige maksimaldoseringen per dag er 2000 mg.

Nye pakninger med oppdaterte pakningsvedlegg vil være i salg fra januar 2021.

Pakningsvedlegg med feil maksdosering for barn og ungdom fra 10 år:

pakningsvedlegg feil.png

Pakningsvedlegg med riktig maksdosering for barn og ungdom fra 10 år:

pakningsvedlegg rikitg.png

Følgende batcher med Metformin Orifarm tabletter inneholder pakningsvedlegg med trykkfeil:              

Varenummer
StyrkeBatch nummer
525257500 mg18032257
525257500 mg18032150
059256500 mg18032115
525257500 mg1803146305
525257500 mg1803146306
525257500 mg1803146202
525257500 mg1803146100
525257500 mg1803146101
525257500 mg1803146301
525257500 mg1803146300
525257500 mg1803146303
525257500 mg1803146302
525257500 mg1803146200
525257500 mg1803146201
525257500 mg1803146304
525257500 mg1803101701
525257500 mg1803101700
525257500 mg1803101702
525257500 mg1803101703
525257500 mg1803101704
525257500 mg1803099000
525257500 mg1803099001
525257500 mg1803099002
525257500 mg1803099003
525257500 mg1803099601
525257500 mg1803099600
525257500 mg1803099602
298359500 mg18030996
127698850 mg18032304
0487461000 mg18032220
0672971000 mg18032186
0672971000 mg18032185
0672971000 mg18032187
0672971000 mg18032184
0672971000 mg18032188
0672971000 mg 18032189

Metformin Orifarm tabletter inneholder virkestoffet metformin og brukes til behandling av diabetes mellitus type 2.  

Korrekt og fullstendig pasientinformasjon finner du i Felleskatalogen.

Dersom pasienten har fulgt legens doseringsveiledning i stedet for pakningsvedleggets er det liten risiko for at helsetilstanden påvirkes.

Råd til leger

 • Ved forskrivning av Metformin Orifarm tabletter bør du informere pasienten om at pakningsvedlegget som følger med i pakningen inneholder trykkfeil i maksdosering, og oppfordre pasienten til å laste ned og lese det oppdaterte pakningsvedlegget.
 • Dersom pasienten som følge av trykkfeil i pakningsvedlegget har fått i seg for mye metformin bør nyrefunksjonen (eGFR) kontrolleres regelmessig. Metformin er kontraindisert ved eGFR<30 ml/min/1,73m2. Ved eGFR i området 30 – 60 skal samlet risiko for laktacidose vurderes og metformin doseres i henhold til nasjonale retningslinjer.
 • Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Gi kunden en kopi av oppdatert pakningsvedlegg ved utlevering av Metformin Orifarm tabletter.
 • Orifarm vil fortsette å levere pakninger med utdatert pakningsvedlegg frem til nye pakninger er tilgjengelig i januar 2021.
 • Det er ingen kvalitetssvikt ved selve tablettene.
 • Har kunden tatt for mye Metformin Orifarm tabletter som følge av trykkfeil i pakningsvedlegg bes de kontakte legen.

Råd til pasient

 • Dersom du har fulgt doseringsanvisning anbefalt av lege og ikke pakningsvedlegg skal ikke trykkfeilen ha medført fare for din helsetilstand.
 • Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret
 • Dersom du har tatt for mye Metformin Orifarm tabletter og merker symptomer som kvalme, oppkast, diaré og magesmerter bør du kontakte lege.
​Fant du det du lette etter?