Begge legemidlene inneholder virkestoffet nifedipin og brukes til å behandle høyt blodtrykk og angina. Legemidlene kan ikke erstatte hverandre fordi Adalat Oros er en depottablett som gir effekt i 24 timer, mens Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg kun gir effekt i 12 timer.

Pasienter som fikk utlevert Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg (se bilde lenger ned) sist de hentet medisiner, må oppsøke lege for å undersøke om de trenger å endre behandlingen.

Se pressemelding fra Alliance Healthcare

Ikke avbryt behandlingen

Pasienter som har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg som erstatning for Adalat Oros depottablett 20 mg kan ha fått redusert virkning av behandlingen, og bes om å ta kontakt med sin lege. Behandling må ikke avbrytes uten samråd med lege.

Refunderer pengene

Salget av Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg er nå stoppet og varen trekkes tilbake fra apotek. Dersom lege har bestemt at behandlingen skal avbrytes kan pasienter levere inn pakningen på apoteket der de har kjøpt varen og få penger tilbake.

Mangelsituasjon

Det har lenge vært mangel på Adalat Oros 20 mg depottabletter på grunn av produksjonsproblemer. Legemiddelverket ga derfor i april 2018 tillatelse til at apotek kan utlevere pakninger av nifedipin tabletter som tilsvarer Adalat Oros 20 mg depottabletter. Tillatelsen ble gitt for å hjelpe leger og pasienter i en vanskelig situasjon. Det understrekes at Adalat Oros 20 mg og Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg ikke er generisk byttbare. Mangelsituasjonen vil vare i lang tid

Se råd til pasient, apotek og lege under bilde.

Råd til pasient

 • Hvis du fikk utlevert Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg (se bilde over) sist du hentet medisiner på apoteket, må du oppsøke lege for å undersøke om du trenger å endre behandlingen. 
 • Du må ikke avslutte behandlingen med tablettene du bruker nå, på egenhånd.
 • Adalat Oros depottabletter 20 mg og Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg inneholder samme virkestoff i samme mengde, men de skal brukes på ulik måte.
 • Det er ikke noe feil ved selve tablettene, kun at de ikke er likeverdig med Adalat Oros depottabletter 20 mg.

Råd til apotek

 • Alliance Healthcare har iverksatt salgsstopp av Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg for å unngå videre bruk av tablettene.
 • Ingen pasienter skal heretter få utlevert Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg til erstatning for Adalat Oros depottabletter 20 mg.
 • Pasienter som har fått forskrevet annet legemiddel etter konsultasjon med lege, skal ved innlevering av pakningen med Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg pakningen på apoteket få tilbakebetalt kostnaden.
 • Det er ingen kvalitetssvikt ved selve tablettene, kun at de ikke er likeverdig med Adalat Oros depottabletter 20 mg.

Råd til leger

 • Adalat Oros depottabletter 20 mg gir en langsom frisetting av virkestoff som muliggjør dosering én gang i døgnet. Nifedipin-ratiopharm retardtabletter 20 mg har en noe raskere frisetting som krever dosering 2 ganger i døgnet.
 • Pasienten må undersøkes om endret dosefordeling gjennom døgnet har påvirket pasientens tilstand/sykdom.
 • Legen må vurdere behovet for justering av doseringen av nifedipin eller alternativ egnet behandling ettersom Adalat Oros depottabletter 20 g ikke er å skaffe fra produsenten .
 • Vurder eventuelt bytte til amlodipin eller lerkanidipin.
​Fant du det du lette etter?