​Hensikten er å hjelpe legemiddelfirmaer med å håndtere problemer som følge av pandemien, og redusere konsekvenser for legemiddelforsyningen. 

Veilederen er utformet som et spørsmål-svar dokument, og beskriver regulatoriske krav som kan håndteres med større fleksibilitet som følge av pandemien. Veilederen for humanlegemidler er også er spesielt rettet mot legemidler som er viktige i behandlingen av Covid-19-pasienter. 

Se EMAs veiledere:


Veilederen vil oppdateres løpende og legemiddelfirmaer oppfordres å følge med på EMA sin nettside.
​Fant du det du lette etter?