Les pressemeldingen fra EMA. Legemiddelverket har derfor besluttet at Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj ikke lenger skal kunne markedsføres til behandling av matproduserende dyr.

Ny begrensning skal fremgå av pakningsmaterialet

Legemiddelverket vil tillate at disse veterinærpreparatene fortsatt markedsføres til «ikke matproduserende hest» inntil tilsvarende preparater med samme virkestoffer, men uten dietanolamin, blir markedsført til matproduserende dyr. Det vil være en forutsetning at denne nye begrensningen i målarter tydelig fremgår av pakningsmaterialet (ommerking). Et informasjonsskriv fra innehaver av markedsføringstillatelsen skal følge utlevering av disse veterinærpreparatene til veterinær.

Flunixin Vet 50 mg/ml er nå tilgjengelig i godkjente ommerkede pakninger.

Oppdatert informasjon: Utvidet frist for bruk av aktuelle legemidler

Innskrenkning i godkjent indikasjon til «ikke matproduserende hest» ble i utgangspunktet gjort gjeldende fra 01.11.18. Mattilsynet har imidlertid revurdert situasjonen når det gjelder bruk av legemidlene Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj. De innfører en overgangsperiode hvor preparater som er utlevert fra apotek før 01.11.18 fortsatt kan brukes til matproduserende dyr i henhold til merkingen fram til 01.03.19.

Etter 01.03.19 (og ikke fra 01.11.18 som tidligere angitt) kan disse legemidlene kun benyttes til hester som tas permanent ut av matkjeden og deklareres som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) i henhold til gjeldende regelverk

Det påpekes at den forlengede fristen ikke gjelder for gamle pakninger utlevert etter 01.11.18 eller nye, ommerkede pakninger. 

​Fant du det du lette etter?