Les pressemeldingen fra EMA. Legemiddelverket har derfor besluttet at Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj ikke lenger skal kunne markedsføres eller benyttes til behandling av matproduserende dyr.

Ny begrensning skal fremgå av pakningsmaterialet

Legemiddelverket vil tillate at disse veterinærpreparatene fortsatt markedsføres til «ikke matproduserende hest» inntil tilsvarende preparater med samme virkestoffer, men uten dietanolamin, blir markedsført til matproduserende dyr. Det vil være en forutsetning at denne nye begrensningen i målarter tydelig fremgår av pakningsmaterialet (ommerking). Et informasjonsskriv fra innehaver av markedsføringstillatelsen skal følge utlevering av disse veterinærpreparatene til veterinær.

Gjelder også allerede frigitte preparater

Legemiddelverket ber veterinærene være aktsomme og påse at disse preparatene ikke brukes til matproduserende dyr. Denne innskrenkningen trer i kraft fra 01.11.18 og gjelder også bruk av preparater som allerede er frigitt til apotek/utlevert til veterinær, uavhengig av om andre målarter og tilbakeholdesestider er oppgitt på pakningen.

Hester som etter 01.11.18 behandles med legemidler som inneholder dietanolamin må tas permanent ut av matkjeden og deklareres som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) i henhold til gjeldende regelverk.

Ifølge innehaver av markedsføringstillatelsen for Flunixin Vet. 50 mg/ml forventes det at godkjente, ommerkede pakninger vil være tilgjengelig på markedet innen utgangen av oktober.​

​Fant du det du lette etter?