​Bakgrunn

Folsyre NAF tabletter, som er et legemiddel uten norsk markedsføringstillatelse (MT), brukes i klinisk praksis i dag. Folsyre brukes for å redusere en rekke bivirkninger ved behandling med metotreksat. Folsyre Orifarm tabletter har samme effekt og sikkerhet, men er i tillegg både rimeligere og har norsk MT. En norsk MT medfører en rekke fordeler, blant annet et bedre system for overvåkning og oppfølgning av bivirkningsmeldinger. 

Les refusjonsvedtaket for Folsyre Orifarm 

Folsyre NAF tabletter vil fra 1. august 2019 ikke lenger være på forhåndsgodkjent refusjon.
Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder. 

Det er viktig at pasient eller apotek tar kontakt med legen for å endre resepten fra Folsyre NAF til Folsyre Orifarm tabletter for å unngå manglende refusjon fra 1. august 2020.

Les også vedtaket om fjerning av forhåndsgodkjent refusjon for Folsyre NAF tabletter


Refusjonsberettiget bruk

Redusere av bivirkninger av metotreksat ved behandling av inflammatorisk leddlidelse, psoriasis, bindevevssykdommer, Crohns sykdom og immunsvikt.

Vilkår 31: Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

Vilkår 31 gjelder kun ICPC kode B99, eller ICD kodene D80, D81, D82, D83 og D84.

 

​Fant du det du lette etter?