Legemidler i ATC-gruppe R03A og R03B har forhåndsgodkjent refusjon etter § 2 til behandling av astma og/eller kols. De nye internasjonale anbefalingene for valg av inhalasjonspreparater ved behandling av disse sykdommene tar i større grad utgangspunkt i hvor alvorlig sykdommen er for pasienten og risikoen for at tilstanden forverres. Anbefalingene legger mindre vekt på ulike mål for lungefunksjon enn tidligere (1, 2). 

Legemiddelverket har forenklet og harmonisert refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår for aktuelle legemidler til behandling av astma og/eller kols, i tråd med endringene i internasjonale retningslinjer.

Legemiddelverket har vedtatt følgende:

  • Refusjonsberettiget bruk er endret ved å henvise til godkjent indikasjon, samt videste refusjonsberettiget bruk
  • Refusjonsvilkår med krav til spirometrimåling er fjernet (vilkår 90, 91 og 92)

Vedtaket trådte i kraft 1. mars 2021.

Les mer i forhåndsvarsel og vedtak på Legemiddelverkets nettsider.

Referanser:

(1) Global Initiative for Asthma. (2020). Global Strategy for Asthma Management and Preventionhttps://ginasthma.org.

(2) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2020). Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Diseasehttps://goldcopd.org

​Fant du det du lette etter?